Turvallisuusalan sanasto (TSK 15)

Säkerhets- och bevakningsordlista

Kustantaja: Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy (nyk. Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVA), 1989.
ISBN 951-95567-2-9. 

Sanasto saatavilla:
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, tanska, norja, englanti, saksa
- Käsitekuvaukset: suomi, ruotsi

Turvallisuusalan sanasto sisältää noin 200 riskinhallinta-, turvallisuus- ja vartiointialan käsitettä. Suomenkielisten termien lisäksi sanastossa annetaan termien vastineet ruotsiksi, tanskaksi, norjaksi, englanniksi ja saksaksi. Määritelmät löytyvät suomeksi ja ruotsiksi.