Väyläsanasto: Materiaalihyväksyntään liittyvät asiakirjat

Väylävirasto tilasi keväällä 2021 Sanastokeskukselta infrahankkeissa käytettävien materiaalien hyväksymiseen liittyvää sanastotyötä viraston sisäiseen käyttöön. Työn tarkoituksena oli Väyläviraston asiakirjanhallinnan tukeminen.

Sanastoprojektin aikana sovittiin kolmen materiaalihyväksyntään keskeisesti liittyvän asiakirjan suomenkielisistä nimityksistä sekä laadittiin niille suomenkieliset käsitekuvaukset. Työhön osallistui Väyläviraston asiantuntijoita sekä kaksi Sanastokeskuksen terminologia, jotka ohjasivat sanastotyöryhmän työskentelyä ja vastasivat terminologisesta sanastotyöstä. Työ valmistui loppuvuodesta 2021.