Vaatetussanaluettelo (TSK 8)

Konfektionsordlista

Kustantaja: Suomen Standardisoimisliitto ry, 1985.
ISBN 951-95566-8-0 tai 951-9336-99-0. Painos loppunut.

Sanasto saatavilla:
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti, saksa
- Käsitekuvaukset: suomi

Vaatetussanaluettelo sisältää lähes 500 vaatetusalan keskeisintä termiä. Suomenkielisten termien lisäksi teoksessa annetaan vastineet ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Pyrkimyksenä on ollut mahdollisimman yleisen vastineen asettaminen tehdaskohtaisten slanginimitysten edelle.