Valtionavustustoiminnan käsitetyö jatkuu

Sanastokeskus jatkoi elokuussa 2019 CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n toimeksiannosta käsitetyötä, jonka tavoitteena on laatia käsitekuvaukset valtionavustustoiminnan ja valtionavustuksilla avustettavan toiminnan keskeisille käsitteille. Käsitetyötä tehdään valtionavustustoiminnan kehittämisen ja digitalisoinnin tueksi, minkä valmistelutehtäviä opetus- ja kulttuuriministeriö hoitaa.

Käsitetyön aiemmat vaiheet toteutettiin vuonna 2018, ja vuonna 2019 työ on jatkunut niiden pohjalta. Sanaston aihepiirejä ovat muun muassa valtionavustuslajit, valtionavustuksiin liittyvä toiminta, toimijat ja asiakirjat sekä toiminnan vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi. Valtionavusteisen toiminnan osalta on kuvattu toiminnan kohteisiin, vaikuttavuuteen ja arviointiin sekä resursseihin liittyviä käsitteitä. Termisuositukset ja käsitekuvaukset laaditaan tässä vaiheessa suomeksi.

Valtionavustustoiminnan sanasto laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla sanaston käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä. Sanastoa käsitellään työpajoissa useiden ministeriöiden, virastojen ja järjestöjen asiantuntijoiden kanssa.