Verohallinnon sanastotyö

Sanastokeskus aloitti huhtikuussa 2018 Verohallinnon toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on koota ja harmonisoida tai laatia käsitekuvaukset 50–70 keskeiselle henkilöverotuksen käsitteelle. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi.

Verohallinto on koonnut projektissa käsiteltäviksi Verohallinnon asiakkaille tärkeimpiä henkilöverotuksen käsitteitä. Sanaston aihepiirejä ovat muun muassa ennakkoperintä, verotuksen toimittaminen sekä ansio- ja pääomatulot. Sanastokeskuksen tehtävänä on yhdessä Verohallinnon asiantuntijoiden kanssa koota ja laatia käsitteille systemaattiset määritelmät ja huomautukset ja antaa termisuositukset sekä piirtää käsitejärjestelmäkaaviot.

Sanastoprojektin osanottajille järjestettiin huhtikuun lopussa lyhyt perehdytys sanastotyöhön, jotta sanastotyö sujuisi tehokkaasti. Perehdytyksessä Sanastokeskuksen terminologit kävivät läpi muun muassa sitä, millainen on hyvä termi ja miten tulkita käsitejärjestelmäkaavioita, sekä kertoivat projektisuunnitelmasta.

Terminologien laatimaa aineistoa on käyty läpi toukokuusta lähtien järjestetyissä sanastotyöpajoissa Verohallinnon asiantuntijoiden kanssa. Sanastotyöpajakäsittelyn jälkeen terminologit viimeistelevät aineiston. Sanastotyö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä.