Energiaan ja päästöihin liittyviä tilastokäsitteitä

© Tilastokeskus, 2018
ISBN 978-952-244-640-4 (PDF)

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia

Sanastokeskus aloitti syksyllä 2018 Tilastokeskuksen toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena oli laatia suomenkieliset termisuositukset ja käsitekuvaukset noin 30 energiaan ja päästöihin liittyvälle keskeiselle tilastokäsitteelle.

Tässä projektissa Tilastokeskus kokosi määrittelyä tarvitsevat käsitteet, ja Sanastokeskuksen tehtävänä oli laatia systemaattiset määritelmät ja huomautukset käsitteille sekä luoda käsitekaaviot. Tilastokeskuksen asiantuntijat ja Sanastokeskuksen terminologi käsittelivät yhdessä terminologin laatimia määritelmäehdotuksia muutamassa työpajassa. Nyt tehdyllä sanastotyöllä pyrittiin yhdenmukaistamaan ja täsmentämään energiaan liittyvien käsitteiden käyttöä aihealueen eri tilastoissa. Työllä pohjustettiin myös aihealueen tilastojen tietojärjestelmäuudistusta. Sanasto valmistui joulukuussa 2018.