Geoinformatiikan sanaston 2. laitos (TSK 42)

Ordlista för geoinformatik, Vocabulary of Geoinformatics

KORVATTU: Geoinformatiikan sanaston 3. laitos (TSK 45)

© Sanastokeskus TSK ry, 2011
ISBN 978-952-9794-28-7 (PDF)

Vuonna 2005 julkaistusta Geoinformatiikan sanastosta (TSK 32) on ilmestynyt toinen laitos. Siinä ensimmäistä laitosta on täydennetty Inspire-direktiivin (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) täytäntöönpanoon liittyvillä käsitteillä. Inspire-säädösten käsitteistä on sanastossa keskitytty erityisesti metatietoon, paikkatietopalveluihin, paikkatiedon mallintamiseen ja tietotuotteiden määrittelyihin liittyviin käsitteisiin. Toisessa laitoksessa on myös tarkistettu osaa ensimmäisen laitoksen käsitteiden tiedoista.

Geoinformatiikan sanaston toisessa laitoksessa on esitetty termitietueina ja käsitekaavioina yhteensä yli 210 käsitteen tiedot. Käsitteiden sisältö on selvitetty määritelmien ja niitä täydentävien lisätietojen avulla. Suomenkielisistä termeistä on annettu suositukset, ja termeille on annettu vastineet ruotsin ja englannin kielillä. Käsitteiden välisiä suhteita on havainnollistettu käsitekaavioilla.

Geoinformatiikan sanaston toinen laitos on tarkoitettu erityisesti Inspire-direktiivin täytäntöönpanoon osallistuville organisaatioille ja henkilöille julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä yleisemmin kaikille geoinformatiikan ammattikielen käyttäjille eli alan ammattilaisten lisäksi muun muassa tiedottajille, toimittajille ja kääntäjille.

Hanke, jossa Geoinformatiikan sanastoa laajennettiin ja tarkistettiin, käynnistyi Sanastokeskus TSK:ssa vuoden 2010 alussa. Hanke on osa Maanmittauslaitoksen koordinoiman, Inspire-direktiivin täytäntöönpanoa tukevan Inspire-verkoston työtä. Sanastoa työstäneeseen Paikkatiedon termit ja ontologiat -työryhmään kuului edustajia Sanastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen lisäksi mm. Geodeettisesta laitoksesta ja Aalto-yliopistosta. Sanastotyön rahoitti Maanmittauslaitos.

Vuonna 2014 sanastosta ilmestyi uusi, laajennettu ja osin tarkistettu laitos, ks. tiedote. Sanaston toinen laitos on edelleen pyydettäessä saatavissa pdf-muodossa Sanastokeskuksesta.