Guide to Terminology (Nordterm 8)

Guide to Terminologyn kansi.Heidi Suonuuti

Guide to Terminology on englanninkielinen sanastotyön opas. Opas esittää järjestelmällisen sanastotyön keskeiset periaatteet ja työmenetelmät tiivistetyssä muodossa, selkein käytännön esimerkein havainnollistettuina. Oppaan on kirjoittanut Heidi Suonuuti.

Oppaassa käsitellään esimerkkien avulla terminologian teoriaa ja käytännön sanastotyötä. Teoksessa tarkastellaan käsiteanalyysia, määritelmiä ja termejä, käsite- ja termiharmonisointia sekä terminografiaa. Teoksessa on lisäksi listattu terminologia-alaa käsitteleviä kansainvälisiä standardeja. Oppaan liitteenä on lyhyt sanastotyön vaiheiden esittely. Opas sisältää lisäksi parinkymmenen käsitteen sanaston, jossa terminologian teorian keskeisimmät käsitteet annetaan suomen lisäksi ruotsiksi, norjaksi (kirjanorja ja uusnorja), tanskaksi, islanniksi ja saameksi. Oppaan tarpeellisuudesta kertoo se, että opas käännettiin nopeasti usealle kielelle, muun muassa esperantoksi, kroatiaksi ja kiinaksi (ks. muunkielisistä versioista Nordtermin sivustolta). Lisätietoja oppaasta löytyy englanninkieliseltä esittelysivulta.

Oppaan ensimmäinen painos ilmestyi Nordterm-sarjassa vuonna 1997. Syksyllä 2001 oppaasta julkaistiin 2. painos. Uusi painos sisältää vanhojen standardien lisäksi myös alan uusimmat standardit sekä tarkennettua tietoa muun muassa koostumussuhteista. 

Oppaan voi tilata Sanastokeskuksesta. Opas maksaa 12 euroa (+ toimituskulut). Opas on luettavissa myös Nordtermin verkkosivustolla julkaistuna PDF-tiedostona.

Kustantaja: Tekniikan Sanastokeskus/Nordterm, 2001. ISBN 952-9794-14-2.