Osoitetietojärjestelmän sanasto

Sanastokeskus aloitti alkuvuonna Maanmittauslaitoksen (MML) toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on laatia käsitekuvaukset noin 30:lle osoitteisiin liittyvälle käsitteelle. Sanasto on tarkoitettu tukemaan valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän kehittämistä. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi ja vastineet ruotsiksi ja englanniksi.

Osoitetietojärjestelmän sanasto laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla sanaston käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään.

MML on koonnut määrittelyä tarvitsevat käsitteet, ja Sanastokeskuksen tehtävänä on laatia systemaattiset määritelmät ja huomautukset käsitteille sekä piirtää käsitejärjestelmäkaaviot. Sanaston käsitevalikoimaa tarkistetaan projektin aikana. Terminologin valmistelema aineisto käydään läpi työpajoissa alan asiantuntijoiden kanssa. Sanastotyöryhmässä ovat mukana myös Digi- ja väestötietovirasto, Helsingin kaupunki, Posti ja ympäristöministeriö. Sanastotyö on tarkoitus saada valmiiksi syyskuun 2021 loppuun mennessä.