Paikannussanasto (TSK 30)

Positioneringsordlista, Vocabulary of Positioning

© Tekniikan Sanastokeskus, 2002
Myynti: Sanastokeskus TSK, hinta 10 euroa.
ISBN 952-9794-16-9 (PDF)
ISSN 0359-5390 (PDF)

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Henkilökohtaisen navigoinnin NAVI-ohjelman johtoryhmä päätti keväällä 2001 Tekniikan Sanastokeskuksen kanssa perustaa hankkeen Paikannussanaston laatimiseksi. Hankkeen tuloksena valmistui kesäkuussa 2002 Paikannussanasto (TSK 30). Paikannussanasto käsittelee pääasiassa paikannukseen ja henkilökohtaisen navigointiin liittyviä peruskäsitteitä. Paikannuksen eri aloista on käsitelty muun muassa paikannusjärjestelmiä ja -menetelmiä, paikantamiseen liittyviä palveluja ja erilaisia paikannuslaitteita. Käsitteet on sanastossa pyritty kuvaamaan määritelmien ja huomautuksiin sisältyvien esimerkkien avulla. Sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot noin sadasta aihealueeseen liittyvästä käsitteestä. Lisäksi on kerrottu lyhyesti, mitä noin kymmenen paikannukseen liittyvää lyhennettä tarkoittaa. Suomenkielisten termien vastineet on annettu ruotsiksi ja englanniksi. Sanasto on tarkoitettu alan ammattikielen käyttäjille eli paikannuksen ammattilaisten lisäksi muun muassa tiedottajille, toimittajille ja kääntäjille.

Paikannussanasto valmistui kesäkuussa 2002. Sanasto on julkaistu myös kirjana. Kirjaa voi tilata Sanastokeskuksesta 10 euron hintaan.