Sanasto- ja ontologiatyötä Museovirastolle

Museovirasto tilasi Sanastokeskukselta rakennusperintöön liittyvää sanastotyötä kesäkuussa 2022. Työssä on tarkoitus laatia käsitekuvaukset noin 50 keskeiselle kirkolliseen rakennusperintöön liittyvälle käsitteelle. Käsitekuvaukset laaditaan suomeksi. Sanastotyön ohessa tehdään myös muutamia päivityksiä Museoalan ja taideteollisuusalan ontologiaan (MAO/TAO).

Käsitekuvaukset laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla sanaston käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä.

Museovirasto on koonnut määrittelyä tarvitsevat käsitteet, ja Sanastokeskuksen tehtävänä on laatia systemaattiset määritelmät ja huomautukset käsitteille. Terminologien laatima aineisto käydään läpi työpajoissa Museoviraston ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallituksen asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen terminologi viimeistelee aineiston. Sanastotyö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä.