Sosiaalihuollon tietokomponentteihin liittyvää sanastotyötä

Sosiaalialan tietoteknologiahanke Tikesos tilasi vuosina 2010–2011 Sanastokeskukselta sanastotyötä, jonka tavoitteena oli määritellä tietokomponenteiksi tunnistettuja sosiaalihuollon asiakirjoja kuvaavia käsitteitä ja laatia niille termisuositukset. Sanastotyö liittyi Tikesos-hankkeessa tehtäviin teknisiin määrityksiin.

THL tilasi vuosina 2012–2013 lisätyötä tietokomponenttien sanastoon, jolloin sanastoon täydennetään noin 25 uutta käsitettä.

Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanasto löytyy Tikesos-hankkeen sivustolta.

Lisätietoja tietokomponentteihin liittyvästä työstä löytyy Tikesos-hankkeen sivustolta.