Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto

Sosiaalialan tietoteknologiahanke (Tikesos) ja Sanastokeskus TSK aloittivat Sosiaalipalvelujen luokituksen sanaston laatimisen vuonna 2009 samaan aikaan varsinaisen sosiaalipalvelujen luokituksen laatimisen kanssa. Sosiaalipalvelujen luokitus on saatavissa Kansallisesta koodistopalvelusta. Sanaston laatimiseen tarvittavan terminologisen työn rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö.

Sanastoa tehtiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2010 valmistui noin 70 käsitettä, joiden aihealueina olivat olennaisimmat sosiaalipalvelujen luokitteluperusteisiin liittyvät käsitteet, sosiaalihuollon palvelutehtävät sekä keskeisimmät sosiaalihuollon palveluprosessit ja niiden vaiheet. Sanaston toinen vaihe päättyi syksyllä 2011, jolloin sanastoa täydennettiin yhteensä noin 60:lla sosiaalipalveluja ja niiden toteutustapoja kuvaavalla käsitteellä. Samalla päivitettiin joitain aiemmin laadittuja sosiaalihuollon palvelutehtävien ja palveluprosessien kuvauksia sosiaalipalvelujen luokitukseen tehtyjen muutosten ja sanastosta saadun palautteen perusteella. Sanasto on suomenkielinen.

Sosiaalipalvelujen luokituksen sanastolla pyritään palvelemaan ensisijaisesti sosiaalipalvelujen luokitusta käyttäviä sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ja sosiaalihuollon tietojärjestelmien parissa työskenteleviä henkilöitä, jotka tarvitsevat tietoa suositettavista termeistä ja niiden merkityksistä.