Tekla Structures glossary, 2018

© Trimble Solutions Oy, 2018

KORVATTU: Tekla Structures glossary, 2019

Tekla Structures glossary on ohjelmistoyritys Trimble Solutionsin (aiemmin Teklan) julkaisema ja ylläpitämä, Tekla Structures -nimiseen rakennustietomallinnusohjelmistoon liittyvä terminologinen sanasto. Ohjelmistossa ja siten myös sanastossa yhdistyy rakennusalan ja IT-alan käsitteistö.

Tekla Structures on BIM- eli rakennustietomallinnusohjelmisto, jota käytetään erilaisten rakenteiden tietomallien luomiseen, yhdistämiseen, hallintaan ja jakeluun. Ohjelmistoa käytetään globaalisti muun muassa urheiluareenoiden, öljynporauslauttojen, tehtaiden, asuinrakennusten, siltojen ja pilvenpiirtäjien suunnittelussa ja rakennushankkeissa. Tekla Structures -ohjelmisto on englanninkielinen, ja se lokalisoidaan useille muille kielille, kuten saksaksi, venäjäksi ja kiinaksi.

Sanaston kohderyhmiä ovat erityisesti dokumentoijat, käyttöliittymäsuunnittelijat, markkinoijat, kouluttajat sekä ohjelmiston käyttäjät. Sanastotyön tavoitteena on selkeyttää käsitteitä määritelmien avulla ja antaa yhtenäisiä termisuosituksia käytettäväksi sekä ohjelmiston käyttöliittymässä että sen oheismateriaaleissa, kuten käyttöohjeissa ja markkinointimateriaaleissa.

Sanasto sisältää tällä hetkellä 571 Tekla Structuresiin liittyvää käsitettä englanniksi. Käsitteiden väliset suhteet on kuvattu käsitejärjestelmäkaavioissa, ja käsitteiden sisältöihin voi tutustua määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Sanastossa annetaan myös suosituksia englanninkielisten termien käytöstä.

Sanaston päivitysrytmi seuraa Tekla Structures -ohjelmistoversioiden julkaisua. Maaliskuussa 2018 Tekla Structures -ohjelmistosta ja Tekla Structures -sanastosta julkaistiin uudet versiot. Sanastoon on lisätty uusia käsitteitä ja vanhoja käsitteitä on päivitetty. Uusina aihealueina sanastoon on lisätty kierrepalkit (spiral beams) ja raudoitesetti (rebar set).

Sanastokeskus TSK aloitti vuoden 2006 lopussa yhteistyön silloisen ohjelmistoyritys Teklan kanssa. Tekla Structures glossary julkaistiin vuonna 2009. Aiemmissa päivityksissä keväästä 2010 syksyyn 2016 sanastoa on muokattu vastaamaan ohjelmiston kehitystä ja käyttöliittymän käytäntöjä. Myös sanaston käyttäjien palaute on otettu huomioon päivityksissä.

Tekla Structures glossarya voidaan käyttää monin eri tavoin: Tekla Structures -käyttöohjeiden verkkosivustolla käyttöohjeissa oleville termeille avautuu vihjeteksti, käsitteiden määritelmiä voi hakea sivustolla ja koko sanaston voi ladata PDF-tiedostona.

Sanastoon voi tutustua Tekla Structuresin käyttäjätuen sivustolla eri tavoin.

Julkaisija: Trimble Solutions, 2018