Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sanasto

Valmistumisvuosi: 2019

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi (osittain englanti)
- Käsitekuvaukset: suomi

Sanastokeskus ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen Parasta DigiTukea -kehittämishanke toteuttivat vuosina 2018–2019 sanastotyötä, jonka tavoitteena oli mahdollistaa ammatillisen koulutuksen tietojärjestelmien yhteentoimivuus. Sanastotyön tuloksena syntyi Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sanasto - oppisopimuksen ja koulutussopimuskoulutuksen käsitteitä, joka sisältää tiedot noin 50 oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimuskoulutukseen liittyvästä käsitteestä. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset, ja termeille annetaan vastineet ruotsin (ja osin myös englannin) kielellä. Käsitekokonaisuuksien hahmottamisen tueksi sanaston käsitteet on esitetty myös käsitejärjestelmäkaavioiden avulla.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sanasto on tarkoitettu kaikille työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimijoille; ensisijaisesti ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja niiden järjestelmätoimittajille. Yleisemmin sanastosta toivotaan olevan hyötyä myös muille ammatillisen koulutuksen käsitteitä ja termejä käyttäville ja käsitteiden määritelmiä tarvitseville. Sanastolla pyritään myös edistämään julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sanastosta on tehty erillinen PDF-versio, ja sen lisäksi sanaston käsitteet liitetään vuonna 2020 osaksi opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta laadittavan Opetus- ja koulutussanaston (OKSA) 2. laitosta.

Sanastotyöhön saatiin rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Sanasto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.