Ympäristöterveydenhuollon valvonnan sanasto

Ordlista för miljö- och hälsoskyddstillsyn – Anvisning om användning av terminologin inom områdena tillsynsobjekt och tillsynsdata
Vocabulary of Environmental Health Care Control – Guideline for Use of Terminology Related to Objects of Control and Control Data

© Sanastokeskus TSK ry, Valvira ja Tukes 2012
ISBN 978-952-9794-28-7 (PDF)

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia

Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Kuluttajavirasto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Sanastokeskus TSK ovat vuodesta 2008 tehneet sanastotyötä ympäristöterveydenhuollon valvonnan tiedonkeruun kehittämisprojektiin (Yhti) liittyvän käsitteistön selkeyttämiseksi.

Sanastotyö on jaettu sanastoprojekteihin, jotka ovat liittyneet Yhti-tietojärjestelmäprojektin eri vaiheisiin. Ensimmäisessä sanastoprojektissa (Yhti 1), joka käynnistyi vuonna 2008, rahoittajina olivat Valvira ja Kuluttajavirasto, ja siinä käsiteltiin ympäristöterveydenhuollon valvontakohteita. Toinen projekti (Yhti 2), jota rahoittivat Valvira ja Tukes, vietiin läpi vuoden 2011 aikana, ja sen kohteena olivat erityisesti tarkastuksissa kerättävät valvontatiedot.

Yhti 2 -sanastoprojektissa määritellyt valvontatietoon liittyvät käsitteet yhdistettiin Yhti 1 -sanaston valvontakohdekäsitteisiin ja kokonaisuudesta muodostettiin julkaisu Ympäristöterveydenhuollon valvonnan sanasto – ohje valvontakohteisiin ja valvontatietoihin liittyvien termien käytöstä.

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan sanasto on tarkoitettu ennen kaikkea kuntien valvontaviranomaisille ja muille ympäristöterveydenhuollon valvonnan parissa työskenteleville käytännön apuvälineeksi viestintään. Sanasto helpottaa myös kääntäjien, toimittajien ja tiedottajien työtä. Lisäksi sanasto tukee tietojärjestelmien kehitystyötä yhtenäistämällä järjestelmissä esiintyviä käsitteitä ja termejä.

Sanasto sisältää kaikkiaan 124 käsitettä, joille on annettu suomenkieliset termisuositukset ja joiden sisältö on kuvattu määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Termeille on myös annettu ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Sanastossa määriteltävät käsitteet liittyvät ympäristöterveydenhuollon valvonnan eri osa-alueisiin eli terveydensuojeluun, kemikaalivalvontaan, tupakkavalvontaan ja kuluttajaturvallisuusvalvontaan.