Jatkuvan oppimisen sanasto (luonnos 28.11.2023)

© Jatkuvan oppimisen digitalisaatio -hanke 2023

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa

Sanaston kielet:
- Termit: fi
- Käsitekuvaukset: fi

Jatkuvan oppimisen sanastoluonnos valmistui marraskuussa, ja siinä esitetään termitietueina ja käsitekaavioina noin 40 jatkuvaan oppimiseen liittyvän käsitteen tiedot. Jatkuvan oppimisen terminologinen sanastotyö aloitettiin vuosina 2020–2021 opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteisenä hankkeena. Sanastotyötä jatkettiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta keväällä 2023 osana Jatkuvan oppimisen digitalisaatio -ohjelmaa (2021–2025).

Jatkuvan oppimisen sanasto on tarkoitettu apuvälineeksi ensisijaisesti jatkuvan oppimisen uudistuksen toimijoille niin opetushallinnossa kuin työhallinnossakin: tavoitteena on, että käsitteitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti paitsi viestinnässä myös palveluiden suunnittelussa, säädösvalmistelussa ja tietoarkkitehtuurityössä. Yleisemmin sanastosta toivotaan olevan hyötyä myös muille työhön ja oppimiseen liittyviä käsitteitä ja termejä käyttäville ja käsitteiden määritelmiä tarvitseville eli muun muassa tietojärjestelmien ja palveluiden kehittäjille, tiedottajille, toimittajille ja kääntäjille. Sanasto edistää myös julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta.

Jatkuvan oppimisen ensimmäiseen sanastoluonnokseen pyydettiin sidosryhmiltä asiantuntijapalautetta vuodenvaihteessa 2021–2022. Palautteita käsiteltiin sanastotyössä vuonna 2023. Tämä marraskuussa 2023 valmistunut Jatkuvan oppimisen sanastoluonnos sisältää ne käsitteet, joiden suomenkieliset tiedot on viimeistelty muun muassa edellä mainitun palautteen perusteella. Sanastotyötä jatketaan edelleen, ja sanastoon täydennetään uusia käsitteitä sekä termien ruotsin- ja englanninkieliset vastineet.

Työhön osallistuu sekä opetus- ja kulttuuriministeriön että työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalojen asiantuntijoita. Sanastokeskuksen terminologit ohjasivat sanastotyöryhmän työskentelyä ja vastasivat terminologisesta sanastotyöstä.

Sanaston laatimiseen tarvitun terminologisen työn ovat rahoittaneet vuosina 2020–2021 opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Vuodesta 2023 alkaen sanastotyö on osa Jatkuvan oppimisen digitalisaatio -ohjelmaa (2021–2025), joka saa rahoituksensa Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineestä RRF (NextGenerationEU).


Euroopan unionin rahoittama NextGenerationEU