Korjaustaito-verkkosivuston sanasto

© Museovirasto, 2021

Sanasto saatavilla:
- Korjaustaito-verkkosivustolla

Sanaston kielet
- Termit: fi
- Käsitekuvaukset: fi

Museovirasto tilasi vuonna 2021 Sanastokeskukselta sanastotyötä, jossa laadittiin käsitekuvauksia rakennusten korjaamiseen ja restaurointiin liittyville käsitteille. Sanastotyö liittyi Museoviraston hankkeeseen, jossa päivitetään viraston ohjeisto korjaus- ja restaurointihankkeisiin ryhtyville. Työn tuloksena syntynyt Korjaustaito-verkkosivuston sanasto sisältää 16 keskeistä korjaamisen ja restauroinnin käsitettä, joille annetaan sanastossa suomenkieliset termit ja käsitekuvaukset.

Sanastotyö oli osa isompaa projektia, jossa Museovirasto päivitti korjaamisen ja restauroinnin ohjeistoaan ja kokosi ne uudelle Korjaustaito-verkkosivustolle. Korjaustaito-verkkosivuston sanasto on tarkoitettu ohjeiden käyttäjien tueksi, ja sanaston käsitekuvaukset on julkaistu verkkosivustolla. Sanastoon ei ole sisällytetty sellaisia käsitteitä, jotka on aiemmin määritelty Sanastot-työkalussa julkaistuissa sanastoissa kuten Rakennetun ympäristön pääsanastossa. Sen sijaan Korjaustaito-verkkosivuston sanaston käyttäjää ohjataan hakemaan lisätietoa näistä sanastoista.

Korjaustaito-verkkosivuston sanaston laatimiseen osallistui Museoviraston asiantuntijoita sekä Sanastokeskuksen terminologi, joka ohjasi sanastotyöryhmän työskentelyä ja vastasi terminologisesta sanastotyöstä. Sanasto lähetettiin lausuntokierrokselle loppuvuodesta 2021, jonka jälkeen työryhmä viimeisteli sanaston saatujen lausuntojen perusteella.