Kyberturvallisuuden sanasto (TSK 52)

Ordlista om cybersäkerhet, Vocabulary of Cyber Security

© Sanastokeskus TSK ry, 2018
Kustantaja: Huoltovarmuuskeskus
ISBN 978-952-5608-49-6 (PDF, Huoltovarmuuskeskus)

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia

Turvallisuuskomitean sihteeristö ja Huoltovarmuuskeskus käynnistivät Sanastokeskus TSK:n kanssa toukokuussa 2017 sanastoprojektin, joka oli osa Suomen kansallisen kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa. Projektissa laadittiin Kyberturvallisuuden sanasto (TSK 52), joka selvittää keskeisten kyberturvallisuuteen liittyvien käsitteiden sisällöt ja antaa suositukset suomenkielisestä termistöstä.

Kyberturvallisuuden sanaston tavoitteena on selventää käsitteitä, yhdenmukaistaa termejä ja antaa luotettavia vieraskielisiä vastineita suomen kielen käsitteille ja siten helpottaa alalla työskentelevien tai muuten kyberturvallisuuden kanssa tekemisiin tulevien työtä. Sanasto on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi opetustoiminnassa, käytännön varautumistyössä ja kansainvälisen yhteistyön tukena.

Kyberturvallisuuden sanastoon on koottu noin 70 aihepiiriin kuuluvaa käsitettä. Koska kyberturvallisuuteen liittyy tiiviisti tietoturva, sanastoon on sisällytetty myös kyberturvallisuuden kannalta olennaisia tietoturvakäsitteitä. Niiden lisäksi sanastossa määritellään muun muassa kyberuhkiin liittyviä käsitteitä sekä keskeisiä alan kotimaisia toimijoita. Käsitteille annetaan suositettavat termit ja määritelmät suomeksi, ja käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla. Lisäksi termeille annetaan ruotsin- ja englanninkieliset vastineet.

Kyberturvallisuuden sanasto on toteutettu yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa. Sanastotyötä on ohjannut Turvallisuuskomitean sihteeristö ja sen rahoituksesta on vastannut Huoltovarmuuskeskus.