Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 2. laitos

KORVATTU: Opetus- ja koulutussanasto, 3. laitos

© Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), 2021
ISBN 978-952-263-908-0 (PDF, OKM)
ISSN 1799-0351 (PDF, OKM)

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Mikä on HOJKS? Onko väliaikaisesti keskeyttänyt sama kuin poissaoleva opiskelija? Pitääkö puhua ala-asteesta, alakoulusta vai ei kummastakaan? Mitä on opintosuoritusote englanniksi?

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) julkaisusarjassa on ilmestynyt Opetus- ja koulutussanaston (OKSA) toinen laitos (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:10).

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti yhdessä Sanastokeskus TSK:n kanssa vuonna 2010 sanastotyön. Työn tuloksena syntyvän Opetus- ja koulutussanaston (OKSA) tavoitteena on tukea opetushallinnon alan verkkopalveluiden kehittämistä ja luoda perustaa koulutuksen ja tutkimuksen tietoarkkitehtuurille.

Lisäksi OKSA luo siltoja lainsäädännön ja tietotuotannon välille. Se myös helpottaa ihmisten välistä viestintää tarjoamalla yhteisesti sovittuja käsitteiden määritelmiä ja termisuosituksia.

OKSA palvelee niin opetustoimen organisaatioita kuin muitakin hallinnonaloja. OKSA on tarkoitettu opetustoimen asiantuntijoille, lainvalmistelijoille, tietojärjestelmäasiantuntijoille, tiedottajille, toimittajille, kääntäjille ja kaikille, jotka tarvitsevat tietoa suositelluista termeistä ja siitä, mitä termeillä tarkoitetaan.

OKSAn 1. laitos julkaistiin vuonna 2018. Sanaston 2. laitokseen on lisätty mm. varhaiskasvatukseen, lukiokoulutukseen ja arviointiin liittyviä käsitteitä. 2. laitokseen on myös yhdistetty Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sanaston käsitteet. OKSAn 1. laitoksen käsitteiden tietoja on täydennetty ja päivitetty.

OKSAn 2. laitos sisältää n. 760 käsitettä, joille on laadittu terminologiset käsitekuvaukset. Käsitteiden välisiä suhteita on havainnollistettu kaavioiden avulla. Suomenkielisistä termeistä on annettu suositukset. Osalle käsitteistä on annettu ruotsin- ja englanninkieliset vastinetermit.