Valtionavustustoiminnan sanasto, 2. laajennettu laitos

Ordlista för statsunderstöd, andra utökade upplagan, Glossary of Discretionary Government Grant Terms, Extended Second Edition

Valtiovarainministeriö CC BY-NC-ND 4.0 2023    
ISBN 978-952-367-246-8 (PDF, valtiovarainministeriö)    
ISSN 1797-9714 (PDF, valtiovarainministeriö)

Sanasto saatavilla:     
- PDF-muodossa, Valtiovarainministeriön julkaisuja 2023:33  (täysin kolmekielinen versio)   
- PDF-muodossa, suomenkielinen versio (termit: suomi, ruotsi, englanti; käsitekuvaukset: suomi)   
- PDF-muodossa, ruotsinkielinen versio (termit: suomi, ruotsi, englanti; käsitekuvaukset: ruotsi)   
- PDF-muodossa, englanninkielinen versio (termit: suomi, ruotsi, englanti; käsitekuvaukset: englanti)   
- osana TEPA-termipankkia    
- osana valtioneuvoston Valter-termipankkia    
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

Sanaston kielet:    
- Termit: suomi, ruotsi, englanti    
- Käsitekuvaukset: suomi, ruotsi, englanti

Valtionavustustoiminnan sanastossa määritellään 234 valtionavustustoimintaa koskevaa käsitettä ja annetaan niille valtakunnalliset termisuositukset suomeksi sekä vastineet ruotsiksi ja englanniksi. Suomenkieliset määritelmät ja niitä täydentävät huomautukset sekä käsitejärjestelmäkaaviot on käännetty ruotsiksi ja englanniksi. Sanastotyö oli osa valtiovarainministeriön Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hanketta.

Tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa yli 90 valtionapuviranomaisen käyttämät käsitteet. Sanaston avulla valtionavustusten hakijat voivat vahvistaa ymmärrettävää ja yhdenmukaista valtionavustusviestintää. Yhteisten käsitteiden avulla on mahdollista myös yhtenäistää valtionavustustoiminnasta kerättävää tietoa ja osoittaa siten valtionavustuksilla rahoitettavalla toiminnalla aikaan saatuja vaikutuksia.

Sanaston ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2021 ja sitä laajennettiin vuosina 2021–2022. Sanaston viimeistelyssä on otettu huomioon työn aikana pyydetyt lausunnot.

Ensimmäisenä julkaistu osuus koostuu käsitteistä, jotka kuvaavat valtionavustuslajeja sekä valtionapuviranomaisten ja valtionavustusten hakijoiden välistä toimintaa. Ne koskevat esimerkiksi valtionavustusten hakemista ja valtionavustushakemusten käsittelyä, päätöksentekoa sekä valtionavustustoiminnassa syntyviä asiakirjoja.

Sanaston toiseen laitokseen täydennetyt käsitteet liittyvät valtionavustuksella rahoitettavaan toimintaan, vaikuttavuuteen, arviointiin ja talouteen sekä valtionavustuksella rahoitettavassa toiminnassa tarvittaviin resursseihin.

Valtionavustustoiminnan sanaston suomenkielinen osuus tehtiin työryhmässä, johon osallistui eri hallinnonalojen valtionavustustoiminnan asiantuntijoita sekä valtionavustuksen hakijoita. Terminologisen sanastotyön toteutti Sanastokeskuksen terminologi yhdessä CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen asiantuntijan kanssa. Sanaston ruotsin ja englannin kieliversioista vastasi valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimiala.

Valtiokonttorin sivustolla on julkaistu kolme blogikirjoitusta, joissa käsitellään erityisesti arviointiin, vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen liittyviä käsitteitä: