Taiteen perusopetuksen sanastotyö käynnistyi

Sanastokeskus ja opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistivät yhteisen sanastotyön vuonna 2010. Työn tuloksena on laadittu Opetus- ja koulutussanasto OKSA, jonka kolmas laitos jukaistiin huhtikuussa 2024. OKSAn tavoitteena on tukea verkkopalveluiden ja tietoarkkitehtuurin toteutusta sekä tiedontuottajien, tiedon käyttäjien ja tietojärjestelmien kommunikointia. Lisäksi sanasto helpottaa myös ihmisten välistä viestintää.

OKSA-sanastoa on tehty vuosien mittaan myös useissa eri aliprojekteissa. Keväällä 2024 käynnistyi uusi aliprojekti, jossa on tarkoituksena käsitellä noin 30 taiteen perusopetukseen liittyvää käsitettä. Projekti on ajankohtainen, koska taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön uudistaminen on parhaillaan käynnissä. Sanastotyöryhmään osallistuu asiantuntijoita opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Opetushallituksesta sekä Sanastokeskuksen terminologi.

Osa sanastoprojektissa käsiteltävistä käsitteistä on jo määritelty OKSAssa, osa taas on kokonaan uusia. Sanastosta jo löytyvien käsitteiden käsitekuvauksia tarkistetaan niin, että ne sopivat myös taiteen perusopetuksen kontekstiin. Kokonaan uusille käsitteille taas laaditaan suomenkieliset käsitekuvaukset. Uudet ja päivitetyt käsitekuvaukset tullaan julkaisemaan osana sanaston neljättä laitosta.