Projektiuutisia

13.06.2024Sanastotyötä Väyläviraston tarpeisiin
16.05.2024Taiteen perusopetuksen sanastotyö käynnistyi
21.02.2024Ympäristönsuojelun tietorakenteiden sanasto
16.01.2024Uusia käsitekuvauksia MAO/TAO-ontologiassa
21.11.2023Tilastoinnin paikkatietojen sanasto
01.11.2023Kotoutumisen sanaston päivitys- ja jatkoprojekti
01.11.2023Jatkuvan oppimisen sanasto
16.05.2023Liikenne ja alueet -sanastotyö
03.04.2023Sanastotyötä ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin tueksi
12.01.2023Päivitetty MAO/TAO-ontologia julkaistu Finto-palvelussa
18.11.2022Liikenneväylien kunnossapitoon liittyvää sanastotyötä Väylävirastolle
10.10.2022Sanasto- ja ontologiatyötä Museovirastolle
03.08.2022Valtionavustustoiminnan sanastotyö jatkuu syksyllä 2022
10.05.2022Päivitetty LIIKO-ontologia julkaistu Finto-palvelussa
05.04.2022Informaatioturvallisuuteen liittyvä sanastotyö
28.03.2022Valtionavustustoiminnan sanastotyö jatkuu keväällä 2022
16.03.2022Soveltavan liikunnan sanasto
10.03.2022Tapahtuma-, harrastus- ja koulutusluokitukset julkaistu
07.03.2022Sisäisen turvallisuuden sanastotyö
23.02.2022Viheralueisiin liittyvä sanastotyö
16.02.2022Päivitetty MAO/TAO-ontologia julkaistu Finto-palvelussa
24.01.2022Väyläsanasto: Materiaalihyväksyntään liittyvät asiakirjat
20.12.2021Väyläsanasto: Suunnittelu ja rakentaminen
17.09.2021Valtionavustustoiminnan käsitetyö jatkuu syksyllä 2021
17.09.2021Päivitystyötä Tekla Structures glossaryyn syksystä 2021
24.08.2021Sanastotyötä Museoviraston Korjaustaito-hankkeen tarpeisiin
13.08.2021Rautatieliikenteen käsitteitä LIIKO-ontologiassa
12.08.2021Liiketoimintaontologia yhdistetty Julkisen hallinnon palveluontologiaan
11.08.2021Tiedonhallintaan liittyvää sanastotyötä Väylävirastolle
31.05.2021Valtionavustustoiminnan sanasto
20.04.2021Osoitetietojärjestelmän sanasto
19.04.2021Väyläviraston asiakirjatyyppeihin liittyvää sanastotyötä
07.04.2021EU Core Vocabularies suomeksi
23.02.2021Valtionavustustoiminnan käsitetyö jatkuu keväällä 2021
05.10.2020Sanastotyötä Väyläviraston tietojärjestelmän tueksi
08.09.2020Valtionavustustoiminnan käsitetyö jatkuu vuoden 2020 loppuun
03.09.2020Toimintajärjestelmään liittyvää sanastotyötä Väylävirastolle
31.08.2020Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston päivittäminen ja ylläpidon kehittäminen
27.08.2020KEHAn tietoalustan sanasto – työnvälitystilastot
26.02.2020Valtionavustustoiminnan käsitetyö jatkuu kevään 2020
25.02.2020Päivitetty MAO/TAO-ontologia julkaistu Finto-palvelussa
05.11.2019TE-digi-hankkeen sanastotyö jatkuu
05.11.2019Valtionavustustoiminnan käsitetyö jatkuu
08.10.2019Ympäristöministeriön Kulttuuriympäristö-sanastotyö
16.09.2019Päivitystyötä Tekla Structures glossaryyn syksystä 2019
16.05.2019Verotussanaston päivittäminen
05.04.2019Luvat ja valvonta -hankkeen sanastotyö
20.03.2019Kokonaisturvallisuuden sanaston päivittäminen
15.02.2019Valtionavustustoiminnan käsitetyö
29.01.2019Päivitetty MAO/TAO-ontologia julkaistu Finto-palvelussa
17.01.2019Rakennusluokitus 2018
18.10.2018Liikenteen ontologia (LIIKO) julkaistu
01.10.2018Energiaan ja päästöihin liittyviä käsitteitä
17.09.2018Parasta digitukea -hankkeen sanastotyö
29.08.2018Päivitystyötä Tekla Structures glossaryyn syksystä 2018
20.08.2018Verohallinnon sanastotyö
08.03.2018Tekla Structures glossary – 10 vuotta rakennusmallinnusohjelmiston sanastotyötä
24.05.2017Kyberturvallisuussanasto
24.05.2017Kokonaisturvallisuuden sanaston päivitys
24.05.2017Tilastokeskuksen rakennusluokituksen päivitys
18.05.2017MAO/TAO-ontologian täydennys kulttuuriympäristöön liittyvillä käsitteillä
11.05.2017Työvoima- ja elinkeinopalvelujen sanastotyö
11.05.2017Terveydenhuollon sanastotyötä
05.05.2017Liiketoimintaontologian täydennys Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsitteillä
14.12.2016Liikenneviraston ontologiaprojekti käynnistyi
19.10.2016MAO/TAOn eli Museoalan ja taideteollisuusalan ontologian päivitys
19.10.2016Päivitystyötä Tekla Structures glossaryyn
08.06.2016Päivitetty ja täydennetty MAO/TAO-ontologia julkaistu
22.10.2015Projekti kiinteistö- ja rakennusalan keskeisen sanaston laatimiseksi
29.09.2015Mobiilisanasto (TSK 48)
11.12.2014Ikäteknologiasanasto
17.04.2014 Geoinformatiikan sanaston 3. laitos (TSK 45)
29.01.2013Sosiaalihuollon tietokomponentteihin liittyvää sanastotyötä